O projekcie

W ramach projektu objęto 7 szkół w których zorganizowano i przeprowadzono spotkania w formie pogadanki nt. prowadzonego projektu  „Wolontariat to jest to”. Celem tych spotkań było zapoznanie uczniów szkół co to jest wolontariat oraz zachęceni ich do udzielania się społecznie.

Prezentacja

Szkoły w których przeprowadzono spotkania w ramach projektu:

 1. ZS w Strachówce
 2. SP w Myszadłach
 3. SP w Szewnicy
 4. SP w Urlach
 5. SP w Jadowie
 6. Gimnazjum w Jadowie
 7. Technikum w Tłuszcz
 8. SP nr 5 w Wołominie
 9. SP nr 7 w Wołominie
 10. ZS nr 1 w Wołominie
 11. SP w Zagościńcu

Zdjęcia ze spotkań: