START

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”
I POWIAT WOŁOMIŃSKI
realizują projekt
„Wolontariat to jest to”